Khi sinh con ra cha mẹ nào cũng mong muốn có đứa con thông minh và khỏe mạnh.Vậy con thông minh do những yếu tố nào...